Toodete kasutusvladkonnad:

Temperatuuri- ja protsessiregulaatorid

Temperatuuri- ja protsessiregulaatorite peamine ülesanne on hoida etteantud seadeväärtust. Temperatuuriregulaatoritel on seadeväärtuseks temperatuur, protsessiregulaatoritel mis tahes füüsikaline suurus: rõhk, kiirus, kontsentratsioon, kaugus, nivoo, niiskus jne. SeadeVäärtust tähistatakse enamasti SV (ingl. k. set value) ja kuvatakse regulaatori esipaneelil alumise numbrina (pildil punane). Ülemine number (pildil kollane) on ProtsessiVäärtuse näit PV (ingl. k. process value), mis näitab reguleeritava suuruse tegelikku väärtust.


Klassikaline reguleerimisahela automaatikaskeem on alljärgnev:


 

kus,

R- regulaator

P- protsess

A- tagasiside andur

r- seadeväärtus

e- veasignaal

u- toimeväärtus

y- protsessi väljund

d- häire


Praktikas enim levinud reguleerimisviisid on:

- positsioonreguleerimine (ON/OFF control),

- PID reguleerimine.


Positsioonreguleerimist kasutatakse enamasti kohtades, kus ei ole nõutud kõrget täpsust. Samas on seda väga lihtne kasutusele võtta. Paigaldus ja seadistused ei nõua palju aega ja kogemusi/oskusi. Seevastu PID reguleerimine annab väga häid tulemusi: kõrge reguleerimistäpsususe ja optimeeritud energiakasutuse. Kuid nõuab seadistajalt märksa suuremaid oskusi, kogemusi ja protsessi tundmist. Korralik seadistus võib sõltuvalt protsessist ja sellele esitatud nõuetest võtta aega mitmeid tunde, et leida reguleeritavale objektile optimaalsed PID parameetrid. Optimaalsus võtab arvesse reguleerimisaega, ülereguleerimist ja suutlikkust reageerida häiretele. Näiteks: Mida lühemat reguleerimisaega soovitakse, seda suurem on alati ülereguleerimine. Ja vastupidi: minimiseeritud ülereguleerimise korral on reguleerimisaeg pikk ja reageering välishäiretele loid.


Standeli tootevalikus regulaatoritel on reguleerimisviis programmselt valitav.

* Kohustuslikud väljad Saada