Toodete kasutusvladkonnad:

Nivooandurid ja -lülitid

Paljude tootmisprotsesside juhtimine on otseses sõltuvuses nivoo ehk taseme mõõtmisest. Rahvakeeles ongi välja kujunenud kaks nimetust ühe ja sama asja nimetamiseks. Võõrsõnast tulenev nivoo ja eestikeelne tase. Nii on paralleelset kasutust leidnud nimetused nivooandur kui ka tasemeandur.  Nivooandurite poolt mõõdetud väärtusi kasutatakse mitte ainult protsessi juhtimiseks vaid ka visualiseerimiseks SCADA tarkvara või lokaalse näidiku abil. Nivoomõõtmine aitab hoida toorainete varud kontrolli all, optimiseerida tootmisprotsessi, korraldada logistikat ja hoida kulusid kokku. Protsessides, kus puudub otsene vajadus pideva nivoo mõõtmiseks, kuid on oluline näiteks teada, kas mahuti on täis, poolenisti täis või tühi, kasutakse nivoolüliteid. Nivoolüliti signaliseerib mõõdetava aine jõudmist etteantud tasemele. Nivoolüliteid saab kasutada näiteks ülevoolu alarmiks, ülemise või alumise taseme signalisaatorina (mahuti tühi või täis), pumba juhtimiseks (tühjendamine/täitmine), pumba kuivkäigu kaitsmiseks jne.

 

 

Nivooandurite tööpõhimõtted ja tehnilised võimalused pakuvad lisaks nivoo mõõtmisele ka mitmeid muid omadusi. Osade mõõtemeetodite puhul on võimalik nivooandurit kasutada mahu või vooluhulga mõõtmiseks. Näiteks ultrahelianduritega saab mõõta vooluhulka avatud kanali põhimõttel. Selleks kasutatakse "Parshalli renni".

 

Niivooandurid- ja lülitid on laialt kasutusel alljärgnevates valdkondades:

  • joogivee tootmine,
  • reovee puhastamine,
  • betooni valmistamine,
  • teravilja töötlemine,
  • katlamajad,
  • linnase tootmine,
  • vee pehmendamine jne.
 
* Kohustuslikud väljad Saada