Toodete kasutusvladkonnad:

Nivoolülitid

Nivoolülitid on mõeldud nivoode tunnistamiseks, alarmsignaalideks, ülevoolavuse kaitseks, pumpade või klappide juhtimiseks nii vedelike kui ka puisteainete puhul. See tähendab, et nivoolüliti ei mõõda mitte kunagi nivoo kõrgust. See annab vaid teada (signaali), kas nivoo on tõusnud või on langenud selle punktini, mille asukoht (kõrgus) on määratud nivoolüliti paigaldusega või seadistuste abil. Nivoolüliti väljundiks on relee või transistor, mis nivoo jõudmisel määratud punktini kas sulgub või avaneb.

 

 


 

Kui aga on tarvis jälgida nivoo muutusi, mõõta nivood, võrrelda neid mingi etteantud väärtusega või midagi muud sarnast, siis selleks tuleb kasutada pideva nivoo andureid. Vt. Nivooandurid.

 

Nivoolüliteid eristatakse mõõdetava aine omadustest, tööpõhimõttest või anduri materjalist lähtuvalt.

 

Mõõdetava aine järgi: 

  • nivoolülitid vedelikele (vesi, reovesi, kütus, keemilised ained jne.)
  • nivoolülitid puisteainetele (pulber, saepuru, killustik, jne.)

 

Tööpõhimõtte järgi: 

  • elektrijuhtivusel (näit. kas vesi on või ei ole),
  • vibreerivad,
  • pöörlevad,
  • ultraheliga,
  • mahtuvuslikud,
  • kaablil rippuvad ujukid,
  • vardal ujukid,
  • küljelt paigaldusega ujukid.
 

   
   
* Kohustuslikud väljad Saada