Toodete kasutusvladkonnad:

Operaatorpaneelid (HMI) ja IPC

Mis on HMI?

 

HMI tuleb inglise keelsest nimetusest Human Machine Interface. Eesti keeles on kasutusel terminid kasutajaliides või operaatorpaneel. Tegemist on seadmega, mis on liideseks inimese ja masina või inimese ja protsessi vahel. HMI on seade, millel kuvatakse operaatorile vajalik informatsioon masina töö kohta. Enamasti on selleks protsesside väärtused (näit. temperatuur, rõhk, kiirus), sõlmede ja seadmete olekud (näit. klapp kinni või lahti), alarmid, protsessiväärtuste trendid, ajalugu, juhised hädaolukorras toimimiseks ja palju muud vajalikku sõltuvalt masina või protsessi keerukusest, mida juhitakse.Lisaks masinast või protsessist saadavale informatsioonile, on operaatori poolt juhtkäskude andmine HMI teine peamine grupp omadusi. Sellest tulenevalt ongi paneelid jagatud kaheks: tekstipaneelideks ja puutetundlikeks paneelideks. Tekstipaneelil on ekraaniosa tekstide kuvamiseks ja nupud juhtkäskude andmiseks. Puutetundlikel paneelidel aga saab iga arendaja ise määrata, millises osas, kui suurelt ja mis värvi kuvatakse tekstid, juhtnupud, graafikaelemendid ja kõik muu vajalik.

 

 

Tarkvara?

 

Sõltuvalt tootjast, on operaatorpaneelides süsteemitarkvarana kasutusel tootja enda loodud süsteem või Windows CE. Tootja loodud süsteemitarkvara puhul on rakenduslik programm  enamasti tootjakeskne. Windows CE/EC puhul on aga võimalik kasutada erinevaid visualiseerimiseks väljatöötatud SCADA tarkvarade versioone. Standeli tootevalikus on nendeks Movicon ja zenon.

 

   

 

 

PanelPC ja IPC?

 

PanelPC on HMI paneelidest edasiarendatud versioon, mis baseerub arvutil, kuid mille asukoht on kilbi seinal. IPC aga tuleb inglise keelsest nimetusest Industrial Personal Computer. Nagu juba aru saite, on tegemist tööstusarvutiga, mis on kohandatud keerukate masinate ja protsesside jälgimiseks ja juhtimiseks. Seega panelPC on mix HMI-st ja IPC-st. Peamine erinevus kontoriarvutist on selle tarkvaraline ja raudvaraline vastupidavus tööstuskeskkonna tingimustele. Eeskätt vibratsioon, löögid, vastupidavus tolmule ja niiskusele, vastavus hügieeni- ja sanitaarnõuetele toiduainete- ja farmaatsiatööstuses, töö plahvatusohtlikus Ex keskkonnas ja mujal. Rakenduslikult saab kasutada kõiki brandidest sõltumatuid tööstuse tarbeks toodetud tarkvarasid.

 

* Kohustuslikud väljad Saada