Toodete kasutusvladkonnad:

Temperatuuri- ja protsessiregulaatorid

Temperatuuri- ja protsessiregulaatorite peamine ülesanne on hoida protsessi etteantud seadeväärtust. Temperatuuriregulaatoritel on seadeväärtuseks temperatuur, protsessiregulaatoritel mis tahes füüsikaline suurus: rõhk, kiirus, kontsentratsioon, kaugus, nivoo, niiskus jne. SeadeVäärtust tähistatakse enamasti SV (ingl. k. set value) ja kuvatakse regulaatori esipaneelil alumise numbrina (pildil punane). Ülemine number (pildil valge) on ProtsessiVäärtuse näit PV (ingl. k. process value), mis näitab reguleeritava suuruse tegelikku väärtust.

 

Klassikaline reguleerimisahela automaatikaskeem on alljärgnev:

 

 

kus,

R- regulaator

P- protsess

A- tagasiside andur

r- seadeväärtus

e- veasignaal

u- toimeväärtus

y- protsessi väljund

d- häire

 

Praktikas enim levinud reguleerimisviisid on:

- ON/OFF reguleerimine,

- PID reguleerimine.

 

ON/OFF reguleerimist kasutatakse enamasti kohtades, kus ei ole nõutud kõrget reguleerimise täpsust. Samas on seda väga lihtne kasutusele võtta. Paigaldus ja seadistused ei nõua palju aega ja kogemusi/oskusi. Seevastu PID reguleerimine annab väga häid tulemusi, mida iseloomustavad kõrge reguleerimistäpsus ja optimeeritud energiakasutus. Kuid PID-i kasutuselevõtt nõuab seadistajalt märksa suuremaid oskusi, kogemusi ja protsessi tundmist. Korralik seadistus võib sõltuvalt protsessist ja sellele esitatud nõuetest võtta aega mitmeid tunde, et leida reguleeritavale objektile optimaalsed PID parameetrid. Optimaalsus võtab arvesse reguleerimisaega, ülereguleerimist ja suutlikkust reageerida välishäiretele. Näiteks kuumutusahju ukse avamine ja uute toodete sisestamine. Mida lühemat reguleerimisaega soovitakse, seda suurem on alati ülereguleerimine. Ja vastupidi: minimiseeritud ülereguleerimise korral on reguleerimisaeg pikk ja reageering välishäiretele loid. Regulaatoritesse integreeritud Autotuning optimeerib PID parameetrid ja neid saab vajadusel enda protsessi jaoks täiendavalt korrigeerida.

 

Standeli tootevalikus regulaatoritel on reguleerimisviis programmselt valitav.

* Kohustuslikud väljad Saada