Toodete kasutusvladkonnad:

Loendurid

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ... ... 5 4 3 2 1 0
Loendurite peamine ülesanne on impulsside arvu loendamine, mis tekivad andurite, releede, lülitite, kontaktorite ja väga paljude muude seadmete lülitustest. Impulsse saab tekitada generaatorite abil. Pöörd- ja lineaarliikumise kiirust või teekonna pikkust mõõdetakse elektromehaaniliste impulssandurite (ing. keeles encoder) abil. Vt. Impulssandurid.
Loendurid on jaotatud mitmesse erinevasse gruppi.
 
  • Elektromehaanilised loendurid
Elektromehaanilised loendurid loevad elektrilisi impulsse. Iga elektriline impulss tekitab mehaanilise ketta pöörleva liikumise ja pöörab ketast ühe numbri võrra edasi. Iga loenduri järkude arv on määratud pöördketaste arvuga. Eespool toodud pildil on 6-järguline elektromehaaniline loendur, mille maksimaalne näit on seega 999999.
  • Elektroonilised loendurid
Elektroonilisi loendureid toodetakse LCD (Liquid Crystal Display) ja LED (Light-Emitting Diode) näiduga. LCD näidu kirkamaks esiletoomiseks kasutatakse mitmeid tehnoloogilisi võimalusi. Ammusest ajast tuntud taustvalgustust ja erinevat värvi maskimist. Silmaga vaadates ei ole kaasaegsed LCD näidud tihti LED näidust enam eristatavad.
  •  Elektroonilised seadeväärtusega loendurid
Seadesuurus on etteantav numbriline väärtus, mille saavutamisel loenduri väljundid täidavad eelnevalt programmeeritud funktsiooni. Seadesuurusega loendurite abil saab lahendada üsnagi keerukaid ülesandeid. Näiteks: 1. Mõõta etteantud pöörlemiskiirust ja väljundi kaudu inditseerida, kas kiirus on etteantud väärtusest suurem või väiksem. 2. Mõõta materjali pikkust ja väljundite kaudu teostada mõõdetud materjali tükeldamist ning samaaegselt loendada tükeldatud partii suurust.
     

Loendureid jaotatakse ka loendusviisi järgi.

Elektromehaanilised loendurid on tavaliselt summeerivad loendurid. Tähendab iga impulss suurendab loenduri näitu ühe võrra. Samuti on see omadus olemas kõikidel elektroonilistel loenduritel. Kuid sõltuvalt mudelist on elektroonilistel loenduritel võimalus valida rida teisi loendusviise. Enamikel elektroonilistel loenduritel on kaks loendussisendit: sisend A ja sisend B. Enim levinud loendusviisid on:

  • Üles/alla (UP/DN) loendamine, kus isisendi A kaudu toimub summeerimine ja sisendi B kaudu lahutamine,
  • Lugemissuuna valikuga (CNT/DIR) loendamine,
  • Faasieraldusega (QUAD) loendamine,
  • Faasieraldusega (QUAD2) sisendi A esi ja tagafrondi loendamine,
  • Faasieraldusega (QUAD4) sisendi A ja B esi ja tagafrondi loendamine,
  • Jagamisega (A/B) loendamine,
  • Suhte protsendi (A%B) loendamine (valem: (A-B)/Ax100).
   
* Kohustuslikud väljad Saada