Toodete kasutusvladkonnad:

Lõpulülitid

Lõpu- ehk teekonnalülitid on saanud oma nimetuse tähistamaks oma asukohaga tootmisliini algust ja lõppu, tootmisprotsessi teekonda, mehanismi või tööorgani asendit, ukse või värava kinni-lahti olekut, objekti (näiteks konteineri) olemasolu jne.

 


Lõpulüliti koosneb mehaanilisest tööorganist (hoob, rullik, nupp, varras), mis on mehaanika abil seotud lülitiga. Objekt lülitab sisse lõpulüliti tööorgani, mis omakorda läbi mehaanika lülitab sisse või välja (sõltuvalt kontaktide ehitusest NO- Normaly Open/normaalselt avatud või NC- Normaly Closed/normaalselt suletud) lüliti kontaktid. Sõltuvalt lõpulüliti mehanismi ja kontaktide ülesehitusest, liigitatakse lõpulülitid kiiretoimelisteks (snap action) või aeglasteks (slow action). Kiiretoimeliste lülitite korral on lüliti sees vedrumehanism, mis lülitab teatud jõu rakendamisel tööorganile ühe hetkega kontaktid ümber. Aeglaste lõpulülitite korral aga kantakse tööorganile rakendatud jõud vahetult üle kontaktile kuni selle täieliku avanemiseni või sulgumiseni. Aeglasel tööpõhimõttel baseeruvad kõik masinaohtuses kasutatavad lõpulülitid. Ing. keeles on selleks terminid: positive action, positive opening, positive break.

Tavaliselt on taolisel lülitil märgistus:

Masinaohtuses kasutatakse aeglase toimega lõpulüliteid ja NC kontakte, mis peavad ohutuse tagamiseks jõuga avanema ka juhul, kui need kontaktid on kokku keevitunud.

 

 

 

* Kohustuslikud väljad Saada