Toodete kasutusvladkonnad:

Masinaohutusseadmed

Kõik seadmed lagunevad millalgi ja kõik teevad vigu. Seetõttu on tähtis, et seadmete konstrueerimisel võetaks tarvitusele kõik abinõud tööliste ohutuse tagamiseks. Ka siis, kui seadme töös tekivad vead või tõrked. Euroopa Liidu seadmedirektiiv (89/392/EEC) kohustab seadme valmistajat kõrvaldama või vähendama riske kõigi võimalike vahenditega. Juhul, kui riski ei saa kõrvaldada, tuleb kasutada kaitseabinõusid. Standeli tootevalikus on lai valik seadmeid masinaohtuse tagamiseks.


Masinatest tingitud ohud
Ohud ilmnevad piirkondades, kus masinate ja inimeste töötsoonid kattuvad. Erinevate ohtude
klassifikatsioon on toodud alljärgnevas nimekirjas:
1. Mehhaanilised ohud
2. Elektrilised ohud
3. Termilised ohud
4. Mürast tingitud ohud
5. Vibratsioonist tingitud ohud
6. Radiatsioonist tingitud ohud
7. Materjalidest ja erinevatest ainetest tingitud ohud
8. Ergonoomika eiramisest tingitud ohud


Ohtude ärahoidmine
Masinatest tingitud ohtude ärahoidmine algab võimalikku ohtu kujutavate mehhanismide ja inimese töötsooni eraldamisega teineteisest. Üldiselt kasutatakse selle eesmärgi saavutamiseks alljärgnevaid strateegiaid:
I : Ruumiline eraldatus masina ja inimese töökohtade vahel (isolatsiooni printsiip: kaitsekate).
II: Ajaline eraldatus (peatamise printsiip: lukustatavad seadmed).


Ohutus konstrueerimisel
1. Spetsifitseeri piirangud masinale (masina eluiga, võimalik masina vääriti kasutamine jne.).
2. Tee kindlaks ohud ja hinda riske.
3. Kõrvalda ohud ja vähenda riske, kasutades turvalisi konstruktsioone.
4. Paigalda kaitsepiirdeid, ohutusseadmeid ja teisi ettevaatusabinõusid.
5. Informeeri ja hoiata kasutajaid ülejäänud ohtude eest.


Riski hindamine

Ohutusseadiste valiku juures on oluline osa riski hindamisel. Vastavalt riski kategooriale valitakse masinale sobivad ohutusseadised. Riski hindamine toimub vastavalt standardile EN954-1 ja IEC 61496, mis jagab riski viieks kategooriaks (B, 1, 2, 3, 4).1. Samm
Määratle võimaliku vigastuse tõsidus.
S1: Väikesed vigastused (põrutused, muljumised)
S2: Suured vigastused, surmaoht või surm
2. Samm
Ohutsoonis viibimise kestus
F1: Harva kuni sageli
F2: Sageli kuni kogu aeg
3. Samm
Määratle ohu vältimise võimalus.
P1: Ainult teatud tingimustel
P2: Vähe tõenäoline


* Kohustuslikud väljad Saada