Hooldus ja remont

Seadmete hooldus on kaasaegses tootmisettevõttes üks võtmeküsimusi. See ei puuduta ammu enam ainult tihendite vahetamist või liikuvate osade õlitamist. Ka elektroonikal baseeruvad seadmed vajavad hooldamist. Programmid täiendamist ja tarkvarad uuendamist. Ikka selleks, et kõik sujuks hästi ja ladusalt ning ootamatuste tekkimisel oleks alati koht, kust abi saada. Selleks on meil tehnilise toe teenus, kes juhib tähelepanu, mida, millal ja kuidas on kõige otstarbekam teha. Jagame sellist teavat kõikidele partneritele, kellel endal on lepingulised kohustused hooldstööde läbiviimiseks. Kuna oleme kõikide toodete osas ametlikud maaletoojad, siis õpime ise ja käime regulaarselt oma tootjate juures väljaõppes, et rahuldada oma klientide ka kõige nõudlikumad vajadused.


Remonti teostame peamiselt toote garantiiajal tekkinud juhtudel. Selleks õpime väga põhjalikult tundma igal juhtumil kõiki tehnilisi nüansse. Eeskätt seda, millistes tingimustes toode töötab. Millised on elektrilised, klimaatilised, keskkonna ja kõik muud tingimused. Üldjuhul, kui toode garatiiajal tõrgub, siis esmase valikuna pakume selle toote väljavahetamist uue vastu. See on kiireim meetod normaalse olukorra taastamiseks. Hiljem on aga aega analüüsida, mis tootega juhtus. Selle meetodi peamine risk seisneb selles, et kui viga ei olnud seadmes vaid kasutustingimuste rikkumises, siis ka uue väljavahetatud seadmega juhtub sama olukord. Seetõttu ongi vajalik kasutustingimuste väga põhjalik analüüs ja kaardistamine. Kui kõik on korras, on tõrkunud toote uuega asendus reeglina õigustatud. Vanemate toodete puhul on oluline jõuda selgusele, mis on juhtunud ja prognoosida remondi maksumus. Kui vana remont on hinnalt samas suurusjärgus uue tootega, siis on mõistlikum uus toode paigaldada.