Seminarid ja koolitused

Uute toodete ja teenuste esitlemiseks on mitmeid erinevaid meetodeid. Praktikas oleme leidunud, et kõige efektiivsemaks on osutunud demobussiga ringreisid läbi Eesti suurimate linnade. Demobussi ringreise oleme  reklaaminud nimetusena "Mess koduõuel". Klientide osavõtt nendel üritustel on olnud rohkearvuline ja arutelud sisulised ja huvitavad kõigile. Taoline ettevõtmine võimaldab tooteid oma silmaga näha, katsuda ja ka osaliselt proovida. Igal korral on leidnud lahenduse nii väiksemat kui ka suuremat laadi projektid. Kui varem on projektist vaid juttu olnud, siis demobussi külastus on andnud selguse ja kindla otsuse see projekt ellu viia.


Teine efektiivne meetod uute toodete tutvustamiseks on seminaride läbiviimine. Siin oleme praktiseerinud nii kohapealseid "koduõuel" kokkusaamisi kui ka üritusi suuremale seltskonnale Tallinna auditooriumites. Seminari peamine erinevus demobussi külastustest on oluliselt laiahaardelisema informatsiooni edasiandmine. See aga valmistab ette pinnast uutele ideedele ja ettevõtmistele. Lisaks on seminaride käigus leidnud külastajate vahel aktiivset arutelu üks või teine projekt või mõni esitletud tehniline aspekt. Arutluse käigus on esile toodud nii poolt kui ka vastu argumente, mis kokkuvõttes selgitab igale osaleja esitletud toodete häid omadusi ja eeliseid. Standeli töötajatele aga näitab selline aktiivne teema arutelu selle aktuaalsust, mis omakorda aitab paremini mõista klientide vajadusi ja teeb hilisema ülesande lahendamise lihtsamaks.

 

Tootekoolitus hõlmab üldjuhul konkreetse tootegrupi või toote omaduste väga põhjalikku ja detailset tundmaõppimist nii teoreetiliselt kui ka praktiliste ülesannte lahendamise teel. Selleks kasutame spetsiaalselt selleks otstarbeks kasutusele võetud seadmeid. Iga osaleja saab õppeseadmel harjutada selle töösserakendamist, seadistamist, programmeerimist ja kõiki muid vajalikke näpunäiteid. Taolise tootekoolituse peamine eesmärk on osaleja ettevalmistamine oma ettevõttes lihtsamate olukordade lahendamiseks ja hooldamiseks. Vilumuse ja oskuste kasvamisel aga isegi uute süsteemide väljatöötamiseks ja käikulaskmiseks. Iga koolitus on osaleja jaoks ettevõttekeskne. See tähendab kõiki teemasid käsitletakse ja harjutusi tehakse selle konkreetse ettevõtte tootmis-tehnoloogilistest iseärasustest lähtuvalt. Seega taolised koolitused ei ole mõeldud suuremale seltskonnale. Osavõtt on võimalik ainult eelneva kokkueppe alusel.